Waar op letten bij wet BIBOB

De wet BIBOB zal met name om de hoek komen kijken op het moment dat u een horecazaak overneemt. Dan moet u al rekening houden met een onderzoek. De gedachte speelt dat de horeca erg beïnvloedbaar zou zijn door criminelen. Het is nog nooit aangetoond, maar dat terzijde.

Het is daarmee van belang om bij de aankoop of de geplande start van een horecazaak al rekening te houden met een BIBOB-traject. Dat geldt zeker bij de overname van een coffeeshop. Verder maakt het niet of u nu wel of geen alcohol gaat schenken. 

Vervolgens moet u er rekening mee houden dat de aanvraag van een vergunning maanden langer zal duren dan normaal. Houdt rekening met een aanvraagtraject van een half tot een jaar. In geval van een nieuwe zaak mag u niet open en heeft u gedurende periode dus geen inkomsten.

Veel ondernemers vooral starters zijn zo enthousiast dat ze al een huurcontract tekenen maar vervolgens blijkt dat de zaak in de eerste plaats maanden niet open mag en op de tweede plaats mogelijk de vergunning wordt geweigerd.

Niets verplicht u om al een huurovereenkomst aan te gaan voor de periode dat de vergunningaanvraag nog loopt. Verhuurders vinden dat prima maar uw reserves verdwijnen in hoog tempo. U kunt afspreken dat u pas gaat huren nadat u een vergunning heeft gekregen en/of dat de huur niet doorgaat als u door de toepassing van de wet BIBOB geen vergunning krijgt.

Vervolgens is het van belang om goed op te letten met wie u samenwerkt en wie optreedt als financier in uw zaak.

Met een reguliere lening bij een bank is niets aan de hand maar op het moment dat u van familie of vrienden leent, kunt u ongewild en ongemerkt behoorlijk in de problemen komen. Het familielid blijkt in het verleden te zijn veroordeeld voor een drugsdelict en dan wordt vrijwel direct aangenomen dat het geleende geld een criminele herkomst heeft en de vergunning voor drugsdelicten zal worden gebruikt.  Dat kan ook spelen met de verkoper indien u op afbetaling gaat kopen.

Afbetaling of uitstel van betaling wordt aangemerkt als een vorm van financiering.

Dat gevaar bestaat ook bij samenwerking. Een vriend of kennis helpt u met het aanvraagtraject van de vergunning. Dit levert al een zakelijk samenwerkingsverband op en zorgt er voor dat ook deze persoon wordt gescreend. Datzelfde geldt voor het familielid die enthousiast aan het klussen is in uw nieuwe café of restaurant.

Samenwerken en geld lenen kan dus niet zonder screening.

Leuk dat u mij geld wilt lenen maar heeft u strafbare feiten gepleegd of loopt er een strafrechtelijk onderzoek.

Geldleningen moeten ook deugdelijk op papier worden gezet en bij voorkeur traceerbaar zijn via bankafschriften. zonder dat loopt u het risico dat uw aanvraag buiten behandeling wordt gesteld omdat u te weinig stukken heeft aangeleverd.

Het aanleveren van een bibob-dossier en alle daarbij behorende stukken is tot slot een zware klus die niet meer kan zonder hulp van een boekhouder. Dat geldt zeker op het moment dat er sprake is van een bv en/of meerdere ondernemingen. De jaarstukken van de afgelopen jaren moeten worden aangeleverd, het aandelenregister, ondernemingsplan, openingsbalans en ga zo maar door. Dererugeling bestaat niet voor een BIBOB-ambtenaar. Iedere vragenbrief zal weer worden opgevolgd door een nieuwe vragenbrief. U zult hierbij terzijde merken dat iedere keer dezelfde vragen worden gesteld of dat vragen al direct gesteld hadden kunnen worden.

Heeft U vragen, stel deze aan mr. I.P. Sigmond van LS Liber Advocaten (sigmond@lsadvocaten.com)