Negatief advies wat nu?

Na maanden ligt er dan opeens een BIBOB-advies waarin wordt geconcludeerd dat er sprake zou zijn van een ernstig gevaar. Het bureau werkt dan uit dat er of a. gevaar is dat u de vergunning gaat gebruiken voor het inzetten van crimineel geld. De andere mogelijkheid is dat het bureau stelt dat u de vergunning gaat gebruiken om strafbare feiten te plegen.

Het bestuursorgaan meldt dan dat zij van plan is om de aanvraag voor een vergunning te weigeren of dat ze de vergunning willen gaan intrekken.

In een zeldzaam aantal gevallen stelt het bureau dat er sprake is van een mindere mate van gevaar. In dat geval kan het bestuursorgaan nadere regels opleggen zoals het per half jaar insturen van de jaarstukken.

Op basis van de wet heeft u het recht om op de eerste plaats een kopie te krijgen van dit advies.

Vervolgens heeft u het recht om tegen het advies een zienswijze in te brengen. Doorgaans krijgt u daar 4 weken de tijd voor. Het heeft hierbij geen zin om te stellen dat u nog nooit strafbare feiten heeft gepleegd of dat het simpelweg niet mogelijk is om met de vergunning crimineel geld in te zetten. Ook wordt er weinig gedaan met een belangenafweging.

Na de zienswijze moet het bestuursorgaan een beslissing nemen. Hiertegen kunt u dan bezwaar maken. Dit traject duurt doorgaans ook een paar maanden en in geval van het intrekken van een vergunning bent u deze doorgaans al kwijt en zult u uw zaak moeten sluiten. U heeft vanaf dat moment geen vergunning meer en als u open blijft kan het bestuursorgaan bestuursdwang toepassen.

In geval van horeca-zaken wordt doorgaans een tussenweg bewandelt op het moment dat een lopende zaak wordt overgenomen. De zaak mag gedurende het aanvraagtraject open blijven. Op het moment dat u een zaak overneemt die niet meer wordt geƫxploiteerd, zult u moeten wachten

Na het uiteindelijke besluit kan het zijn dat de lopende horecazaak toch dicht moet. Dit zal een aanmerkelijke schadepost opleveren.

Heeft U vragen, stel deze aan mr. I.P. Sigmond van LS Liber Advocaten (sigmond@lsadvocaten.com)