Juridische hulp bij negatief BIBOB-advies

Ivo Sigmond van LS LIber Advocaten doet al vanaf 2007 BIBOB-zaken en heeft zich daarin gespecialiseerd. Vanuit die ervaring doet hij dan ook geen beloften als dat hij u u met succes zal kunnen bijstaan en hij  uw vergunning of de aanvraag daarvan zal kunnen redden. 

In iedere fase van een bibob-traject kunt u hem inschakelen en om advies vragen. Hij beoordeelt uw casus en neemt zo nodig het bibob-advies met u door.

De rechtsbescherming in het geval van de wet BIBOB is zeer beperkt. De oorzaak hiervan is dat de afdeling Bestuursrechtspraak op vrijwel alle punten weigert om bibob-adviezen daadwerkelijk tegen het licht te houden. Achterliggend voor alle belangrijke criteria in de wet BIBOB geen serieuze bewijsmaatstaven. Van belang is ook dat u door een advies psychologisch op achterstand staat. Een bestuursorgaan heeft al een uitgebreid verhaal gelezen over allerhande strafbare feiten die u of een ander zou hebben gepleegd. U bent al schuldig op het moment dat u nog geen zienswijze heeft ingediend. Dit komt omdat er uitvoerige beschrijvingen worden gegeven van een vermeend gepleegd strafbaar feit maar in veel gevallen pas tussen neus en lippen in de laatste alinea wordt opgemerkt dat er u vrijwel niets mee te maken had.

Op dit moment heeft mr. Ivo Sigmond een aantal lopende zaken die hij uiteindelijk wil voorleggen aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Bij de Raad van State heeft hij het voor elkaar gekregen dat de onschuldpresumptie doorwerkt in het bibob-traject, het bureau BIBOB niet kan wegkomen met redeneringen over de achterdeur bij coffeeshops en dat gemeenten geen leges meer mogen heffen.Tot voor kort bood zelfs een strafrechtelijke vrijspraak geen belemmering op voor de stelling dat een vergunninghouder een strafbaar feit zou hebben gepleegd.

Zoals verwacht wordt de onschuldpresumptie bij de toepassing van de wet BIBOB weer zo beperkt mogelijk toegepast. Dat maakt dit beginsel weer theoretisch en illusoir. Ook speelt dat de intrekking van een vergunning in strijd zou kunnen zijn met het EVRM omdat het disproportioneel is. Verder is de privacy en in het bijzonder de reputatie van een burger in het spel. Zoals hiervoor al gesteld is het BIBOB-virus uitermate besmettelijk en bent uzelf al snel weer een ernstig gevaar voor anderen.

Een financieringsrelatie of een zakelijk samenwerkingsverband is al snel aan de orde. Ook de stap naar een ernstig gevaar is al snel gemaakt omdat het niet van belang is dat u als vergunninghouder nooit een strafbaar heeft gepleegd of zou willen plegen. Ook is niet relevant dat dat crimineel geld op geen enkele wijze in uw onderneming zou kunnen worden ingezet.

Indien u in het verleden bent veroordeeld voor drugsdelicten of financiële delicten staat u met 3-0 achter.

Ondanks de lichte toetsing en vage criteria komt het toch met regelmaat voor dat Ivo Sigmond een negatief advies kan ombuigen. In die situaties zijn de redeneringen van het bureau net een brug te ver of zijn er nog burgemeesters die het gezond verstand laten prevaleren.

Wanneer heeft het zin om op te treden?

  • U of de persoon met wie u in relatie wordt gebracht heeft zelf geen strafrechtelijke veroordelingen. Het bureau komt zelf met een redenering aanzetten of baseert zich op een lopend strafrechtelijk onderzoek. U zult niet de eerste zijn die uiteindelijk wordt vrijgesproken. 
  • U heeft een lopende vergunning maar die dreigt te worden ingetrokken. Dit omdat u of een relatie is aangemerkt als verdachte terwijl u als vergunninghouder geen strafbare feiten op uw kerfstok heeft staan. 

 Heeft U vragen of wilt u uw zaak voorleggen, stel deze aan mr. I.P. Sigmond van LS Liber Advocaten (sigmond@lsadvocaten.com)