BIBOB-advies aangevraagd wat nu?

EEN BIBOB-ADVIES AANGEVRAAGD WAT NU?

Een overheidsorgaan, doorgaans een gemeente,  kan sinds 2013 voor vrijwel alle vergunningen een BIBOB-advies aanvragen bij JUSTIS, een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In eerste instantie probeert een gemeente zelf de bibob-toets uit te voeren maar als ze er niet uitkomen wordt dit bureau ingeschakeld.

In veel gevallen heeft u dan al weken of maanden geleden de aanvraag voor een vergunning ingediend en hierbij allerhande gegevens moeten aandragen. Net voordat de beslistermijn is verstreken krijgt u het bericht dat een advies is aangevraagd.

Het landelijk bureau JUSTIS heeft volgens de wet 8 weken de tijd om een advies uit te brengen en kan dat nog een keer met 4 weken verlengen.

De termijn wordt hierbij vervolgens opgerekt doordat u iedere keer weer nieuwe informatie moet aanleveren en de termijn daarmee niet doorlopt.

Doorgaans begint een onderzoek ook met het verzoek om alles nog eens op te sturen wat u al bij de gemeente heeft ingeleverd. U moet er dus rekening mee houden dat dit een tijdrovend en frustrerend traject zal zijn.

Inmiddels hebben vrijwel alle gemeenten zich ook aangesloten bij regionale informatiecentra die net als het landelijk bureau toegang hebben tot alle mogelijke informatie. Hierbij moet u niet alleen denken aan eerdere strafrechtelijke veroordelingen maar ook het feit dat u in het verleden uw vuilnis niet goed heeft aangeboden, u uw btw-aangifte niet tijdig heeft gedaan of notities van de politie waaruit blijkt dat u een keer met een verdacht persoon heeft gepraat. Regelmatig duiken ook brieven op van curatoren over uw handel en wandel in het verleden.

Van belang is om van te voren Uw zaakjes goed op orde te hebben. Indien U mogelijk met een BIBOB procedure wordt geconfronteerd is het zaak om al vooraf helder in kaart te kunnen brengen wie direct en indirect bij de onderneming zijn betrokken.

Heeft U vragen, stel deze aan mr. I.P. Sigmond van LS Liber Advocaten (sigmond@lsadvocaten.com)