Welkom bij bibob.info

Welkom op BIBOB.info een initiatief van LS Liber Advocaten gevestigd te Heerlen en gespecialiseerd in bestuursrecht. De wet BIBOb vormt al vanaf 2007 een speerpunt in onze praktijk. LS Liber is het kantoor dat tot op heden heeft gezorgd voor baanbrekende jurisprudentie op het vlak van de wet BIBOB. Met deze site hopen we U op de eerste plaats op weg te kunnen helpen op het moment dat U als ondernemer met deze wet wordt geconfronteerd.

U heeft een vergunning aangevraagd maar wordt in dat kader geconfronteerd met de wet BIBOB. U herkent dan al snel het gevoel dat U van een trotse ondernemer verandert in een vogelvrije burger die een ernstig gevaar oplevert voor de integriteit van een overheidsorgaan.

U zult op zijn minst ontdaan het over U uitgebrachte BIBOB-advies lezen. Breedsprakig en doorspekt met juridisch jargon wordt uitgewerkt dat U zich schuldig heeft gemaakt aan belastingdelicten, faillissementsfraude of andere strafbare feiten. Daardoor zou er ernstig gevaar bestaan dat u met de vergunning strafbare feiten gaat plegen of dat u crimineel geld gaat gebruiken.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

De rechtsbescherming tegen een negatief BIBOB-advies is weinig hoopvol. Als advocaat moeten we daar eerlijk over zijn. Het bureau neemt snel aan dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Zeker bij een vermoeden van drugsdelicten wordt dan ook vrijwel direct een streep gezet door uw vergunning gezet en kan hiertegen weinig worden gedaan. In geval van procedure geldt in zijn algemeenheid dat 70% van de procedures niet goed gaan.

Voorkomen is dan ook beter dan genezen. Spijtig genoeg kunt u van te voren niet altijd weten langs welke weg een risico zou kunnen spelen.